Graphmatica 2.0i för Win32


Although version 2.0i remains available for download for registered users to maintain existing installations, please note that the current version is now 2.1.

Large Win32 screen shot [20k]
Graphmatica version 2.0 is designed especially for Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7 and Windows NT 3.51/4.

Hur hämta hem din svenska version

Feature overview

 1. Kön för omritning. Graphmatica kommer ihåg upp till 999 av de senast inmatade funktionsuttrycken som du matat in eller laddat från en fil. Du kan spara ditt arbete för att använda det senare eller kopiera skärmutseende till något ordbehandlingssystem.
 2. En avancerad matematisk parser följer matematiska regler-inte datorns regelverk. Du kan använda implicit multiplikation, du har tillgång till ett komplett bibliotek av matematiska funktioner (inklusive trigonometriska), oh du kan till och med utesluta parenteser runt argumentet när du anropar funktioner om du vill.
 3. Du behöver inte skriva uttrycken som enbart beroende på x. Graphmatica kommer att försöka isolera den beroende variabeln för dig om det är möjligt, men också rita många relationer som inte alla andra program kan rita.
 4. Graphmatica är en mycket kraftfull Graf hanterare. Du har att välja mellan vanliga rektangulära koordinater (kartesianska), polära, parametriska, riktningsfält och lösningskurvor för upp till fjärde gradens ODE (Ordinära Differentialekvationer) och fjärde ordningens linjära system dessutom, alla upptäcker dessutom automatiskt vilken eller vilka variabler du använde i ditt funktionsuttryck. Programmet stödjer kartesianska olikheter. De flesta grafer ritas direkt på dagens kraftfulla datorer.
 5. Data plottning och kurvanpassning gör det lätt att markera punkter på en kurva eller att mata in empiriska mätvärden och hitta den bästa anpassningen till dessa data.
 6. Kontrollerna är lätta att använda, inklusive rullningslister, popup menyer, statusfält med information, kön för omritning, mm.
 7. Pausa och Punkt Tabell inställningar tillåter di att studera koordinaterna för punkter på din Graf … samtidigt som de ritas. Punkt Tabellen visat värden enligt de intervall och med den precision som du anger så att du kan få detaljerade numeriska resultat eller praktisera att rita kurvor på egen hand.
 8. Graphmatica stödjer bekväma muskontrollerade operationer. Du kan använda musknapparna för att välja ett nytt område eller för att visa koordinaterna hos en punkt, för att välja det initiala värdet för en ODE, samt även finna tangenten till en kurva i en punkt eller beräkna en bestämd integral utan att trycka på någon enda tangent.
 9. Graphmatica har ett mycket flexibelt Graf Dokument. Du kan välja mellan vanligt Graf papper och Graf papper lämpligt för Trigonometri, Polära koordinater, Logaritmiska kurvor, med mera på fyra olika nivåer av detaljer och noggrannhet.
 10. Graphmatica har kraftfulla symboliska och numeriska verktyg för differentialkalkyl. Du kan bestämma skärningar mellan kurvor, derivata, integraler och alla slags kritiska punkter för vilken kartesiansk funktion som helst.
 11. Graphmatica tillåter att du kopierar funktioner, punkttabeller och grafer till Urklipp och du kan välja mellan olika typer av utskrift för snabbare eller mer kvalitetsmässiga utskrifter.
 12. Varje inställning är dessutom möjlig att påverka så att du skall få absolut kontroll över varje Graf. Dialogen för Inställningar visar inte bara nuvarande inställningar, men tillåter också att du ändrar så gott som alla inställningar hur du vill. Alla dina nya inställningar sparas automatiskt och gäller även nästa gång du startar programmet och tills du ändrar igen. Du kan också stänga av Spara Automatiskt vid Avslut och använda Spara Inställningar kommandot för att spara dina inställningar manuellt.
 13. Ett instruktivt hjälpsystem förklarar hur du skall använda inställningar, kommandon och verktyg och dessutom medföljer ett antal demofiler för att visa olika typer av funktioner.

Back to Graphmatica homepage...


kSoft, Inc. ksoft@graphmatica.com Last updated: fredag 25 maj 2012